Menu Zavrieť

Green message

(Youth Exchange)

 

 

Edukuj sa v oblasti ekológie!

 

/26. 04. - 02. 05. 2022/Ludbreg/ Chorvátsko

Organizátor projektu: Lumen

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 26. apríla do 2. mája 2022 v  meste Ludbreg v Chorvátsku.

Cieľom tohto projektu je podporovať ochranu životného prostredia prostredníctvom umenia. Účastníci sa dozvedia a budú diskutovať
o najvýznamnejších environmentálnych problémoch a rizikách, ktoré existujú v ich krajinách. Cieľom je tiež získať informácie ako môžu občania (individuálne aj ako skupina) vplývať na vytváranie životného prostredia, lepšie situovať a preniesť tieto poznatky na iných prostredníctvom tvorivých prostriedkov a umenia.

Výsledkom projektu budú tričká s rôznymi eko-správami, ktoré účastníci vytvoria.

Pracovný jazyk: Anglický.

Počet účastníkov: Chorvátsko, Španielsko, Taliansko, Slovensko, Lotyšsko, Grécko

Kto je ideálny účastník projektu?

  • 5 účastníkov
  • 18-30 rokov
  • 1 líder skupiny
  • bez vekového limitu

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Chorvátsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 10.3.2022

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 584