Menu Zavrieť

Humans
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Chceš šíriť povedomie o ľudských právach?

/17. 11. - 24. 11. 2019/ Kaunas/ Litva

Organizátor projektu: Global Citizens Academy

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 17. do 24. novembra 2019 v  meste Kaunas, v Litve.

Hlavným cieľom tréningu budú výzvy a nové trendy v oblasti vzdelávania mládeže na tému ľudských práv. Počas projektu sa pracovníci s mládežou zdokonalia v zručnostiach, ktoré sú nevyhnutné na aplikovanie rôznych prístupov na propagáciu ľudských práv a to najmä medzi mladými ľuďmi. Účastníci budú mať príležitosť si medzi sebou vymeniť cenné informácie na dané témy a ich pohľady na problémy v ich krajinách. Počas programu sa tiež naučíte ako využiť program Erasmus+ ako nástroj na šírenie ľudských práv.

Pracovný jazyk: Anglický.

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Litve.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk  Do predmetu uveď názov projektu. 

Deadline na prihlásenie: 21. 9. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 932