Menu Zavrieť

I Want to know other cultures! (Mobilita mládeže)  

Inter-Nos-Camping-Na-Wyspie-Zlocieniec-773927

/16-25.09.2016/ Złocieniec / Poľsko/

"Pokoj jazier, hojdajúce sa plachetnice a ešte stále teplý september." 

Organizátor projektu: Fundacja Pociecha www.fundacjapociecha.pl
Koordinátor projektu: Michal Braun www.michalbraun.pl
Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 16. do 25.septembra v mestečku Złocieniec.
Témy projektu: Prekonávanie strachu z neznámeho, Inertkultúrny dialóg, Problematika migrácie a utečenectva, Spoznávanie nových kultúr, náboženstiev a tradícií.
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú použité metódy neformálneho vzdelávania ako: prezentácie, diskusie, "brainstorming", vzájomné hodnotenia, "energizer-e".
Cieľ projektu: Podpora tolerancie voči zahraničným kultúram a náboženstvám. Posilnenie rešpektovania ľudských práv bez ohľadu na pôvod, či náboženstvo.
Počet účastníkov: 24 + 4 Leadri
Zúčastnené krajiny: Maďarsko, Rumunsko, Poľsko, Slovensko
Požiadavky na účastníka: 
- vek 16 - 19 rokov
- aktívna znalosť Anglického jazykapre potreby Mládežníckej výmeny postačuje mierne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 (výnimky môžu byť povolené aj pri základnej znalosti na úrovni A2, v závislosti od zloženia skupiny)

(Pozn. Účastníci Mobilít mládeže vysielaný prostredníctvom Youthfully Yours SR musia v čase vycestovania na projekt dosiahnuť vek 18 rokov. Mladší účastníci sa môžu projektu zúčastniť len s výslovným písomným informovaným súhlasom zákonného zástupcu. (Povolenie zákonného zástupcu tzv. Parental Authorisation v prípade,  že toto potvrdenie vyžaduje náš zahraničný alebo slovenský partner). Týmto informovaným súhlasom zákonný zástupca účastníka berie na vedomie a súhlasí s tým, že Youthfully Yours SR nezodpovedá za účastníkov Moblity Mládeže a že účasť takéhoto účastníka na projekte  je na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo jeho a jeho zákonných zástupcov. V prípade úrazov a iných poistných udalostí si účastník prípadné finančné a iné nároky uplatňuje voči poisťovni a nie voči Youthfully Yours SR, prípadne jej členom.)

Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6- tich mládežníkov vo veku 16 - 19 rokov s pomocou 1 leadra vo veku 18+.
Pozor! Vedúci skupiny, nie je zodpovedný za konanie účastníkov, jeho úloha je viesť skupinu k naplneniu projektových cieľov,  nie robiť dozor nad "školou v prírode". Účastníci sú trestne a hmotne zodpovední za svoje konania podľa platnej a účinnej legislatívy.
Úlohou skupiny bude aktívne participovať na programe projektu.
Prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening". Kreativite sa medze nekladú, výber ponecháme na vás, aj keď budeme ho konzultovať  Náš typ je uprednostniť kvalitu a pútavosť, pred časovým trvaním a množstvom. Na webe visí tona kvalitných videí a fotografií a vy určite poznáte aj voľajakú tradíciu. Po vzájomnej dohode skupina prinesie typické jedlá (pochutiny, ľahko prepraviteľné potraviny), hudbu (aktuálnu, folklórnu), čo považuje za reprezentatívne.

13916422337334

13916421484211

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program
 počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Info o ubytovaní:  http://www.polubie.pl/ 
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 170 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Nakoľko ide o mládežnícku výmenu s osobami aj mladšími ako 18 rokov, pomoc a usmernenia budú poskytnuté zo strany Vysielajúcej organizácie. 
Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného poistenia Vysielajúca organizácia.

13916422338043

"Super, chcem ísť! Čo musím urobiť?" 
postačí ak vyplníš nasledovnú Prihlášku 
a odošleš ju spolu so svojím CV (v Slovenskom alebo Anglickom jazyku) na youthfullyyourssr@gmail.com DO 17. JÚNA 2016
 Podrobné info o projekte nájdeš v Info-packu

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 889