Menu Zavrieť

Let it be 3
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Chceš sa rozvíjať a zabrániť vyhoreniu?

/9. 9. - 18. 9. 2019/ Gánt/ Maďarsko

Organizátor projektu: egyut hato

Školenie sa uskutoční v termíne od 9.  do 19. augusta 2019 v dedinke Gánt, v Maďarsku.

Hlavným cieľom školenia bude rozvíjať sociálne a osobnostné kompetencie. Účastníci sa naučia nové metódy, vymenia si skúsenosti medzi sebou a vytvoria si návyky na pravidelnú a kritickú sebareflexiu. Počas projektu sa naučíte aj metódy pomocou ktorých sa viete vyhnúť vyhoreniu a nájdenie si balansu medzi prácou a voľným časom. Tréning si tiež kladie za úlohu zvýšiť povedomie o dôležitosti sebapoznania a sebareflexie v dennej práci.

Na nasledujúcom videu si môžete pozrieť, ako vyzeral predošlý tréning s rovnakou témou. link

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Belgicko, Česko, Grécko, Maďarsko, Holandsko, Turecko,  Rumunsko, Slovensko, Poľsko a Španielsko.

Počet účastníkov: 23

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • plnoletá osoba vo veku od  25 do 40 rokov,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Maďarsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 16. 7. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 747