Menu Zavrieť

Let's Make it Come tRural
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Pomôž rozvíjať podnikateľské zručnosti v tvojej miestnej komunite!

/06. 05 - 12. 05. 2019/ Sobotica/ Srbsko/

Organizátor projektu: CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT CENOR

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 6. mája do 12. mája 2019 v pohraničnom meste Subotica,  v Srbsku.

Tréningový kurz bude pozostávať najmä z aktivít, ktoré budú koordinované pomocou metód neformálneho vzdelávania. Počas mobility bude prebiehať viacero workshopov so zameraním na technické zručnosti, princípy, metodológie a špeciálne nástroje neformálneho vzdelávania. Tieto metódy umožnia pracovníkom s mládežou pri efektívnom zvyšovaní podnikateľských vedomostí a zručností,  medzi mladými ľuďmi v miestnych komunitách.  Počas projektu budete mať možnosť sa stretnúť aj s expertmi v danej oblasti a organizáciami zameriavajúcimi sa na podnikanie.

Hlavnou úlohou projektu je poskytnúť účastníkom zručnosti a vedomosti, ktoré sú potrebné na rozširovanie podnikateľských kompetencií medzi mládežou z vidieku, ktorá si touto cestou môže zlepšiť zamestnateľnosť a podieľať sa na aktívnej účasti v spoločnosti.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Macedónsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Taliansko, Grécko, Bulharsko, Albánsko a  Slovensko.

Počet účastníkov: 32

Príbehy účastníkov

Kto je ideálny účastník projektu?                                                                             

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).      

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4-och mladých ľudí.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu. 

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Srbsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo by si práve TY mal ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie: 5. 4. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO