Menu Zavrieť

Look at the life from this side
(Mobilita mládeže)

17. - 24. február 2019/ Ankara / Turecko

Ľudia zo znevýhodneného prostredia majú často problém s implementáciou do sociálnej sféry života. Aj týmto sa bude zaoberať práve tento projekt.

Organizátor projektu: Gazi Farkindalik Toplulugu
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne 17. - 24. februára 2019 v hlavnom meste Turecka - Ankare.
Hlavným cieľom projektu je ovplyvniť cieľové skupiny, ako aj účastníkov. Projekt sa bude zaoberať právami a slobodami, potrebami a návrhmi znevýhodnených ľudí, ich účasťou na spoločenskom a hospodárskom živote.
Okrem aktivít, ktoré sa tu majú realizovať, sa projekt zameriava na komunikáciu a dialógy medzi generáciami a kultúrami, spoluprácu s mládežníckymi pracovníkmi a organizáciami, takisto bude mať vplyv na neformálne vzdelávacie metódy, a na rozširovanie informácii o programe Erasmus +.
Pracovný jazyk: Anglický
Kľúčové slová: znevýhodnení ľudia, aktívne občianstvo, práva a slobody, neformálne vzdelávanie
Zúčastnené krajiny: Chorvátsko,  Poľsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Turecko
Počet účastníkov: 42
Kto je ideálny účastník projektu?
- dobrovoľný alebo profesionálny pracovník s mládežou  alebo pracujúci so znevýhodnenými ľuďmi,
- mládežnícky vedúci,
- mladý líder, projektový manažér s tematikou blízkou znevýhodneniu v spoločnosti,
- znevýhodnená osoba (nap. s Downovým syndrómom) alebo inak znevýhodnená,
- osoba vo veku 15 - 30 rokov,
- osoba s aspoň základnou znalosťou Anglického jazyka.
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 7 - tich účastníkov (6 + 1 líder bez vekového limitu).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne
Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad do aj z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Turecku.
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motivačný list prečo práve ty by si mal ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!!!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1192