Menu Zavrieť

Look closer
(Mládežnícka výmena)

 

 

Poď sa s nami vzdelávať o kritickom myslení a fake news!

 

/21. 04. - 30.04. 2022/ Targoviste/ Romania

Organizátor projektu: Asociația Be You

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 21.  do 14. apríla 2022 v meste Targoviste v Rumunsku.

Cieľom projektu je zvýšiť u mladých ľudí zručnosti v oblasti mediálnej gramotnosti, ktoré im umožnia viac sa zapájať do spoločnosti, stať sa aktívnymi a informovanými občanmi, ktorí sú veľmi informovaným spôsobom prepojení so spoločenským a politickým dianím okolo nich. Hlavnými témami projektom sú: mediálna gramotnosť, falošné správy, kybernetické útoky a bezpečnosť.

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude sa niesť vo forme neformálneho vzdelávania. Zúčastníš sa rôznych hier, prezentácií, prednášok, podnikateľského vzdelania, umeleckej tvorby, workshopov, kultúrnych návštev a interkultúrnych večerov.

Projekt bude mať ciele:

-propagovať vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti a jej prínos medzi mladými ľuďmi;

-rozvíjať zručnosti mediálnej gramotnosti mladých ľudí so zameraním na kritické hodnotenie mediálnych obsahov, informovanosti,kritické chápanie politického a spoločenského diania;

-zvyšovať záujem mládeže viac sa angažovať v aktívna účasť spoločnosti na miestnom, národnom a európskom a demokratickom živote, rozhodovací proces; 

- zvýšiť povedomie mladých ľudí zo zúčastnených miestnych komunít o význame mediálnej gramotnosti pre demokratickú participáciu mládeže.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Rumunsko, Bulharsko, Litva, Slovensko, Španielsko a Partugalsko

Počet účastníkov: 24

Kto je ideálny účastník projektu?

-Vek 18-26

-Mladí ľudia, ktorí sa zúčastnia tohto projektu, by sa mali zaujímať o tému projektu a mali by byť motivovaní získať vedomosti a zručnosti na boj proti falošným správam a dezinformáciám. 

-Pri výbere mladých ľudí bude v maximálnej možnej miere zachovaná rodová rovnováha (dve dievčatá a dvaja chlapci). 

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5-tich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 5.02.2022

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 574