Menu Zavrieť

Me & You
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Zaujímajú ťa témy ako konflikt management, xenofóbia, či rasizmus? 

/31. 8. - 6. 9. 2019/ Levelek/ Maďarsko

Organizátor projektu: Gyermekmosoly Gyermek és Ifjúsági Egyesület

Školenie sa uskutoční v termíne od 31. augusta. do 6. septembra 2019 v meste Levelek, v Maďarsku.

Hlavným cieľom školenia bude pripraviť pracovníkov s mládežou na riešenie problémov, ku ktorým môže dochádzať pri práci s rozdielnymi kultúrnymi skupinami, marginalizovanými mladými ľuďmi, utečencami a migrantmi. Počas projektu sa naučíte rôzne techniky a nástroje, ktoré sú vhodné na riešenie rôznych typov problémov, pričom celé školenie bude mať nádych multikulturalizmu.

Školenie bude zamerané na:

  • identifikovanie stereotypov a predsudkov,
  • definovanie medzi-etnického problému a aké sú jeho príčiny,
  • odstránenie komunikačných bariér v konfliktných situáciách,
  • objasnenie ľudských práv v postoji k medzi-etnickému konfliktu.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Chorvátsko, Macedónsko,  Litva, Slovensko, Bulharsko, Poľsko, Taliansko a Španielsko.

Počet účastníkov: 20

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • plnoletá osoba 18+ (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Maďarsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk.  Do predmetu uveďte názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 705