Menu Zavrieť

Projekt „Mindfulnes“

 

Dozveď sa viac o duševnom zdraví!

/11.8. - 18.8. 2021/ Bakonyi/ Maďarsko

Organizátor projektu: Budapest Association for International Sports

Projekt „Mindfulnes“ akumuluje mladých účastníkov z Fínska, Slovenska, Litvy, Nemecka a Maďarska, aby sa dozvedeli o postupoch v oblasti duševného zdravia a pohody, ako aj, aby sa im poskytli príležitosti pochopiť, ako sa môže pomocou meditácie a fyzického cvičenia zlepšiť emocionálna pohoda. Tento projekt bol založený ako odpoveď na dnešnú neustálu ekonomickú a sociálnu zmenu ktorá je z časti spôsobená pandémiou. Midfulness poskytuje rámec rozvoja zručností, ako je aktívne počúvanie, trpezlivosť , vzájomné porozumenie a tímová práca v pokojnom prostredí. Okrem toho sa výmena zameriava na inšpirovanie účastníkov, aby sa angažovali v podpore dôležitosti duševného zdravia a pohody v ich miestnych komunitách.

Hlavné ciele projektu sú:

  • Upútanie pozornosti na zdravý životný štýl, ktorý môže prispieť k pohode a pohode jednotlivcov i komunity;
  • Definovanie všímavosti a duševného zdravia; Naučiť sa, ako zvládať stres;
  • Denne trénovanie meditácie, všímavosť a riadenie emócií.
  • Rozvíjanie medzi účastníkmi medziľudské zručnosti ako aktívne počúvanie, trpezlivosť, pozitívny prístup, úcta a zvládanie konfliktov

Pracovný jazyk: Anglický

Zúčastnené krajiny: Fínsko, Slovensko, Litva, Nemecko a Maďarsko

Počet účastníkov: 25 z toho 5 zo Slovenska

Kto je ideálny účastník projektu?

    • Osoba vo veku od 18 do 25 rokov
    • Osoba ktorá sa zaujíma o tému projektu
    • Osoba s anglickým jazykom na úrovni aspoň B1

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 - tich účastníkov (5+ group leader starší ako 18 rokov).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Maďarsku.  

 

 

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.skDo predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš: TU!

Deadline na prihlásenie: 10.7.2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+

ErasmusPlusO

Hits: 622