Menu Zavrieť

More Mosaic 4 All
(Mládežnícka výmena)

Čo povieš na zdravý životný štýl, outdoor aktivity a aktívnu účasť v spoločnosti?

/3. 6. - 12. 6. 2019/ Kobuleti/ Gruzínsko/

Organizátor projektu: More Mosaic

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 3. do 12. júna 2019 v  prímorskom meste Kobuleti,  v Gruzínsku.

Táto výmena bude pozostávať z dvoch navzájom prepojených aktivít, z ktorých prvá sa uskutoční v júni v Gruzínsku a druhá v jeseni na Ukrajine. Na obidvoch projektoch sa stretnú mladí ľudia z odlišných kultúr s rozličným ekonomickým pozadím, pričom sa budú spoločne angažovať na aktivitách neformálneho vzdelávania v tomto interkultúrnom prostredí.

Účastníkom projektu bude predstavený najmä zdravý životný štýl a návyky pomocou, ktorých si ho môže účastník osvojiť a to hlavne za pomoci vonkajších aktivít a športu. Okrem zdravia, sa bude projekt snažiť podporiť účastníkov v aktívnom zapájaní sa do spoločnosti  a snažiť sa tak zlepšiť ich sociálne začlenenie. 

Cieľom projektu je aj zvýšenie sebadôvery a sebaúcty v prípade účastníkov, a naučíš sa aj ako si zlepšiť motiváciu a spokojnosť v dennom živote, či práci. Samozrejmosťou bude aj rozšírenie povedomia o multikulturalizme a tolerantnosti.

V tomto linku si môžeš pozrieť video z minuloročnej výmeny s podobnou témou.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Bielorusko, Česko, Gruzínsko, Slovensko, Švédsko, Ukrajina, Grécko a Taliansko.

Počet účastníkov: 40

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • mladý človek, ktorý chce spoznať program Erasmus+, je motivovaný objavovať nové kultúry a získavať nové skúsenosti,
  • osoba vo veku 18-30 rokov,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5-ich mladých ľudí.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. 

Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Gruzínsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

Deadline na prihlásenie:  20. 4. 2019

Infopack: nájdeš TU!!!

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 1103