Menu Zavrieť

More Mosaic 4 All p.2

(Mládežnícka výmena)

Chceš vyskúšať vyjadriť svoje myšlienky cez umenie ?

/12. 10.- 23. 10. 2019/ Lviv / Ukrajina

Organizátor projektu: More Mosaic

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 12. do 23. októbra 2019 v mestečku Lviv , na Ukrajine.

Táto výmena pozostáva z dvoch navzájom prepojených aktivít, z ktorých prvá sa uskutočnila v júni v Gruzínsku a druhá ešte len v októbri na Ukrajine. Počas obidvoch projektoch sa stretnú mladí ľudia z odlišných kultúr s rozličným ekonomickým pozadím, pričom sa budú spoločne angažovať na aktivitách neformálneho vzdelávania v tomto interkultúrnom prostredí

Hlavným cieľom tejto výmeny bude ukázenie možností, ako vyjadriť svoje myšlienky aj nápady cez umenie - kreslenie i divadlo. Dôležitú úlohu bude zohrávať práve tvoja kreativita. Okrem toho sa dozvieš množstvo vecí o budovaní lepšieho JA, rôznych fondoch, štipendií a grantov vďaka ktorým budeš môcť pokračovať vo vlastnom rozvoji.

V tomto linku si môžeš pozrieť video z minuloročnej výmeny s podobnou témou.

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude využívať neformálne vzdelávanie. Ako účastník zažiješ široké spektrum aktivít, hier, interkultúrnych večerov, trošku si pomaľuješ aj zahráš divadlo, spoznáš nových ľudí a dozvieš sa veľa zaujímavých vecí.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Ukrajina, Slovensko, Bielorusko, Česko, Gruzínsko, Švédsko, Grécko a Taliansko

Počet účastníkov: 40

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 30 rokov,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • hľadáme tiež 1 osobu - lídra - s vekovou hranicou nad 18 rokov (bez hornej vekovej hranice).

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné na Ukrajine.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš: TU !!!

Deadline na prihlásenie: Výber ukončený

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 754