Menu Zavrieť

My Vote My Voice
(Mládežnícka výmena)

Presvedč ostatných, aby išli voliť!

/16. - 27. 5. 2019/Brémy /Nemecko

Organizátor projektu: Shelter International

Táto mládežnícka výmena sa bude konať pri nemeckom meste Brémy, v termíne od 16. - 27. 5. 2019.

Projekt konajúci sa počas volieb do európskeho parlamentu nesúci sa v duchu "Všetci vyhráme, ak budeme všetci voliť" má za úlohu priblížiť mladým ľuďom, aká je ich rola v tvorení dnešnej a zajtrajšej Európy. Taktiež prinesie možnosť dozvedieť sa o kampani s názvom "This time I´m voting". V súčasnosti už nemôžeme len dúfať v lepšiu budúcnosť, ale musíme prebrať zodpovednosť za to, čo sa deje medzi nami. Na tomto projekte ťa nebudeme prosiť  len to to ísť voliť, ale taktiež možnosti pomôcť presvedčiť ostatných k využitiu volebného práva.

Ciele projektu je informovať mladých ľudí o: 
- ľudských právach a európskom občianstve,
- politických otázkach a dôležitosti aktívnej účasti na voľbách,
- fungovaní národného a európskeho parlamentu a jeho hlavných funkciách,
- rôznych možnostiach zdieľania informácií medzi rovesníkmi.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Turecko, Slovensko, Nemecko, Litva, Rumunsko

Počet účastníkov: 50

Si vhodným účastníkom, ak si:

  • osoba vo veku 18 - 30 rokov,
  • motivovaný sa o téme dozvedieť viac a pochopiť funkciu Európskej únie
  • schopný komunikovať aj v anglickom jazyku,
  • motivovaný zapojiť sa do aktivít rôzneho druhu
  • pripravený pracovať samostatne, ale aj skupinovo.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 10-ich ľudí, 8 účastníkov a 2 lídri.
Tak ako je rôznorodá Európa, aj profil účastníkov sa môže líšiť, vítaní sú mladí ľudia zo všetkých ekonomických, geografických pomerov s rôznou úrovňou vzdelania. Ich úlohou okrem zúčastňovania sa na aktivitách vedených organizátormi bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. 

Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

PoistenieCestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Nemecku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu, prečo by si práve ty mal/a ísť na túto mládežnícku výmenu na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie:  17. 4. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 2519