Menu Zavrieť

My Vote My Voice
(Mládežnícka výmena)

Presvedči ostatných aby išli voliť!

/16. - 27. 5. 2019/ Bremen, Nemecko

Organizátor projektu: Shelter International

Táto mládežnícka výmena sa bude konať pri nemeckom meste Bremen, v termíne od 16. - 27. 5. 2019.

Projekt konajúci sa počas volieb do európskeho parlamentu nesúci sa v duchu "Všetci vyhráme ak budeme všetci voliť" má za úlohu priblížiť mladým ľuďom, aká je ich rola v tvorení dnešnej a zajtrajšej Európy. Taktiež prinesie možnosť dozvedieť sa o kampani s názvom "This time I´m voting". V súčasnosti už nemôže len dúfať v lepšiu budúcnosť ale musíme prebrať zodpovednosť za to, čo sa deje medzi nami. Na tomto projekte ťa nebudeme prosiť ísť len voliť ale taktiež pomôcť presvedčiť ostatných ísť voliť.

Ciele projektu je informovať mladých ľudí o : 
- ľudských právach a európskom občianstve
- politických otázkach a dôležitosti aktívnej účasti na voľbách
- fungovaní národného a európskeho parlamentu a jeho hlavných funkciách
- rôznych možnostiach zdieľania informácií medzi rovesníkmi

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Turecko, Slovensko, Nemecko, Litva, Rumunsko

Počet účastníkov: 50

Si vhodným účastníkom, ak si:

  • osoba vo veku 18 - 30 rokov,
  • motivovaný sa o téme dozvedieť viac a pochopiť funkciu Európskej únie
  • schopný komunikovať aj v anglickom jazyku,
  • motivovaný zapojiť sa do aktivít rôzneho druhu
  • pripravený pracovať samostatne ale aj skupinovo

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 10 ľudí, osem účastníkov a dvaja lídri.
Tak ako je rôznorodá Európa, aj profil účastníkov sa môže líšiť, vítaní sú mladí ľudia zo všetkých ekonomických, geografických pomerov s rôznou úrovňou vzdelania. Ich úlohou okrem zúčastňovanie sa na aktivitách vedených organizátormi bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

PoistenieCestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Nemecku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu, prečo by si práve ty mal/a ísť na túto mládežnícku výmenu na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie:  23. 3. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO