Menu Zavrieť

"New Horizons"

(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Chceš vedieť ako zvýšiť kvalitu práce s mládežou, ktorá čelí kultúrnym a sociálnym prekážkam?

/3.- 11. 11. 2020/Zadar/Chorvátsko

Organizátor projektu: Udruga Prizma

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 3. do 11. októbra 2020 v prímorskom meste Zadar, v Chorvátsku.

Hlavným cieľom projektu bude zvýšenie kvality práce s mládežou pri podpore sociálneho začlenenia pri práci s mládežou, ktorá čelí kultúrnym a sociálnym prekážkam. Sučasťou projektu bude výmena skúseností zúčastnených organizácií o tom, ako podporovať aktívne občianstvo a podporovať sociálne začlenenie medzi mládežou, ktorá čelí kultúrnym a sociálnym prekážkam.

Počas aktivít tréningového kurzu budú využívané metódy neformálneho vzdelávania -> učenie sa praxou, interaktívne prednášky a prezentácie, hry, individuálna a skupinová práca, individuálny výskum a samoštúdium.

Pracovný jazyk: Anglický

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Španielsko, Francúzsko, Estónsko, Holandsko, Slovinsko, Taliansko, Portugalsko, Chorvátsko

Počet účastníkov: 24

Kto je ideálny účastník projektu?

  • osoba staršia ako 18 rokov (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba pracujúca s mládežou alebo v organizácii -> projektový manažér, koordinátor projektu, učiteľ, sociálny pracovník, pracovník s mládežou, dobrovoľník, animátor atď.
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku.

Výhodou sú skúsenosti s činnosťami súvisiacimi so sociálnym začlenením alebo aktívnym občianstvom.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina troch účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Chorvátsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.skDo predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU !!!

Deadline na prihlásenie: 21.7.2020

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 595