Menu Zavrieť

New skills for Self-Empowerment
(Mobilita mládeže)

Hľadáš si prácu, ale chýba ti sebavedomie?

/23.6 - 1.7.2018/ Târgu Jiu/ Rumunsko

Organizátor projektu: Center for Education and Consulting Structural Instrument
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne od 23. júna do 1. júla 2018 v Târgu Jiu (Rumunsko).
Hlavným cieľom projektu je pomôcť mladým ľuďom rozvíjať svoju osobnosť, sebavedomie a zručnosti potrebné pre efektívne riešenie problémov. Účastníci sa podrobnejšie oboznámia s nástrojom SWOT analýzy.
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom vytvárania nových vzťahov a väzieb s mladými ľuďmi iných krajín a organizácií. Vzdelávanie bude zamerané taktiež na budovanie sebavedomia, sebaistoty, nezávislosti, analytického myslenia a mnoho iných vlastností, ktoré potrebujú mladí ľudia, ak si chcú nájsť kvalitné zamestnanie.
Zúčastnené krajiny:  Rumunsko, Grécko, Lotyšsko, Turecko, Slovensko, Gruzínsko, Srbsko, Taliansko
Počet účastníkov: 40
Kto je ideálny účastník projektu?
- vek 18 - 30 rokov
- základná znalosť Anglického jazyka

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 - tich účastníkov (4 + 1 líder bez vekového limitu).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Nemecku.  Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na info@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!!!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 957