Menu Zavrieť

Opportunity to do more
(Mobilita mládeže)

/11. - 19. október 2018/ Będzin/Katovice/ Poľsko

Už si sa oboznámil s novým programom EÚ s názvom the European Solidarity Coprs?

Organizátor projektu: Stowarzyszenie Dobre Ręce
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne 11. - 19. októbra 2018 pri meste Katovice (Poľsko).
Hlavným cieľom projektu je zoznámiť sa s novým dobrovoľníckym programom the European Solidarity Corps. Počas mládežníckej výmeny budú mať účastníci možnosť nadobudnúť nové skúsenosti, kvalifikáciu a hlavne skúsiť si život dobrovoľníka na lokálnej strednej škole.
Pracovný jazyk: Anglický
Kľúčové slová: dobrovoľníctvo, aktívne občianstvo, the European Solidarity Corps
Zúčastnené krajiny: Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko
Počet účastníkov: 40
Kto je ideálny účastník projektu?
- vek 16 - 19 rokov
- základná znalosť Anglického jazyka
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 10 - tich účastníkov (9 + 1 líder bez vekového limitu).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad do aj z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.  Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motivačný list prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1720