Menu Zavrieť

Our vote - our Future (Mobilita mládeže)  

austryjok

/23.6-1.7.2016/ Poronin - Zakopane / Poľsko/

"Príď si vychutnať ticho Tatranských lesov, majestátne štíty a očarujúcu prírodu ešte pred začiatkom hlavnej turistickej sezóny!"

Organizátor: Centrum Młodzieży "Astra" (project-poland@wp.pl)
Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 23. júna do 1. júla v dedinke Poronin - neďaleko Zakopaného.
Témy projektu: Aktívne občianstvo, rozvoj demokracie, ľudské práva, práva a povinnosti občanov EU, budúcnosť Európskej únie.
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú použité metódy neformálneho vzdelávania ako: prezentácie, diskusie, "brainstorming", vzájomné hodnotenia, "energizer-e".
Cieľ projektu: Zvýšiť záujem mládeže o občianske práva a povinnosti.
Počet účastníkov: 40
Zúčastnené krajiny: Poľsko, Slovensko
Požiadavky na účastníka: 
- vek 16 - 19 rokov
- aktívna znalosť Anglického jazyka - pre potreby Mládežníckej výmeny postačuje mierne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 (výnimky môžu byť povolené aj pri základnej znalosti na úrovni A2, v závislosti od zloženia skupiny)
(Pozn. Účastníci Mobilít mládeže vysielaný prostredníctvom Youthfully Yours SR musia v čase vycestovania na projekt dosiahnuť vek 18 rokov. Mladší účastníci sa môžu projektu zúčastniť len s výslovným písomným informovaným súhlasom zákonného zástupcu. (Povolenie zákonného zástupcu tzv. Parental Authorisation v prípade,  že toto potvrdenie vyžaduje náš zahraničný alebo slovenský partner). Týmto informovaným súhlasom zákonný zástupca účastníka berie na vedomie a súhlasí s tým, že Youthfully Yours SR nezodpovedá za účastníkov Moblity Mládeže a že účasť takéhoto účastníka na projekte  je na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo jeho a jeho zákonných zástupcov. V prípade úrazov a iných poistných udalostí si účastník prípadné finančné a iné nároky uplatňuje voči poisťovni a nie voči Youthfully Yours SR, prípadne jej členom.)
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 18- tich mládežníkov vo veku 16 - 19 rokov s pomocou 2 leadrov vo veku 18+. Pozor! Vedúci skupiny, nie sú zodpovedný za konanie účastníkov, ich úloha je viesť skupinu k naplneniu projektových cieľov,  nie robiť dozor nad "školou v prírode". Účastníci sú trestne a hmotne zodpovední za svoje konania podľa platnej a účinnej legislatívy.
Úlohou skupiny bude predstaviť Slovenský politický systém a pripraviť prezentáciu o aktuálnom volebnom systéme. Môže ísť o pohľad do minulosti alebo opis súčasného stavu, pričom kreativite sa medze nekladú, skupina môže použiť akékoľvek dostupné metódy; natočiť video, nahrať pesničku nacvičiť pantomímu, alebo ostať pri PowerPointe - bude to na vás.
Prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening". Opäť sa kreativite medze nekladú, výber ponecháme na vás, aj keď budeme ho konzultovať 😉 Náš typ je uprednostniť kvalitu a pútavosť, pred časovým trvaním a množstvom. Na webe visí tona kvalitných videí a fotografií a vy určite poznáte aj voľajakú tradíciu. Po vzájomnej dohode skupina prinesie typické jedlá (pochutiny, ľahko prepraviteľné potraviny), hudbu (aktuálnu, folklórnu), čo považuje za reprezentatívne.


 

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Info o ubytovaní: http://austryjok.com/ 
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 80 €. Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Nakoľko ide o mládežnícku výmenu s osobami aj mladšími ako 18 rokov, pomoc a usmernenia budú poskytnuté zo strany Vysielajúcej organizácie. 
Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.

 

"Super, chcem ísť! Čo musím urobiť?" 
postačí ak vyplníš nasledovný Google formulár 
a pošleš nám CV (v Slovenskom alebo Anglickom jazyku) na youthfullyyourssr@gmail.com
Chceš zobrať aj známych?
Keďže tento krát vyberáme až 20 účastníkov, všetko je možné, špecifikuj to prosím v maile alebo pošlite jeden email skupinovo.

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 893