Menu Zavrieť

Peace Puzzle
(Tréningový kurz)

Podpora kultúry a mieru medzi mladými ľuďmi

/07. 08 - 15. 08. 2019/ Štokholm / Švédsko/

Organizátor projektu: Föreningen Framtidståget, Sweden

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 7 – 15 August 2019 v stredisku Hellesgården, ktoré sa nachádza 20 minút od centra Štokholmu.

Mier možno najčastejšie opísať ako absenciu vojny, v súčasnosti však mieroví výskumníci a experti najčastejšie používajú koncept „pozitívneho mieru“, ktorý je viac než len absencia vojny. Pozitívny mier sa zameriava na dosiahnutie slobôd, práv a rovnosti ako prostriedku na zabezpečenie trvalo udržateľného mieru bez rasizmu, vykorisťovania a iných foriem prekážky rovnosti príležitostí.

Mobilita bude mať za cieľ:

  • vybudovanie kapacity pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov v Európe s cieľom úspešne podporovať kultúru pozitívneho mieru medzi mladými ľuďmi;
  • rozvíjanie zručností účastníkov pri navrhovaní mládežníckych aktivít zameraných na podporu pozitívneho mieru;
  • vybaviť účastníkov kompetenciami pri realizovaní neformálnych vzdelávacích aktivít, ktoré podporujú mier;
  • vytváranie sietí, výmenu skúseností a metód v oblasti podpory pozitívneho mieru.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Švédsko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Turecko, Veľká Británia.

Počet účastníkov: 25

Kto je ideálny účastník projektu?                                                                             

  • Mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
  • osoba so záujmom o mier, medzikultúrny dialóg, ľudské práva
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3-och mladých ľudí. Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.

Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Švédsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk a do predmetu zadaj názov projektu.

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie: 31.5.2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 969