Menu Zavrieť

Performing social media
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

social-media-engagement-300x202.jpg

/5 - 12. 11. 2017/ Klaffer/ Rakúsko/

Ako efektívne využiť sociálne médiá v práci s mládežou? Poď experimentovať do Rakúska!

Organizátor projektu: kinderfreunde
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 5. do 12. novembra 2017 v mestečku Klaffer na hornom Rakúsku. 
Témy projektu: Sociálne médiá v práci s mládežou, Sociálne média ako nástroj inklúzie
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. 
Cieľ projektu: Získať a rozšíriť vedomosti a zručnosti v oblasti využitia sociálnych médií. Realizovať praktické experimenty pri oslovovaní mládeže prostredníctvom SM. Navrhnúť a rozvinúť nové projekty zamerané na problematiku  sociálnych médií. Rozvíjanie tzv. mäkkých zručností účastníkov. 
Zúčastnené krajiny:  Bulharsko, Fínsko, Lotyšsko, Holandsko, Grécko, Rumunsko, Poľsko, Slovensko 
Počet účastníkov: 25

Writing-copy-for-social-media-compressor

Kto je ideálny účastník projektu? 
- mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu 
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií, 
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií, 
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 účastníkov
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening"

timthumb

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu. 
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO
 
 
 
 
 
 

Hits: 901