Menu Zavrieť

Planing Youth Activities to Increase Employability
(Tréningový kurz)

/10. - 15. 7. 2019/ Gaziantep/ Turkey/

Chceš vedieť ako motivovať mladých, aby začali pracovať?

Organizátor projektu: Zeugma Youth and Sport Club Association

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 10. - do 15. júla 2019 v meste Gaziantep, v Turecku.

Hlavným motívom celého projektu bude nezamestnanosť u mladých a spôsoby ako ju odstrániť. Naučíš sa ako pripraviť a motivovať mládež na pracovný život a dostaneš takisto aj množstvo cenných rád na to, aby si aj ty stal ,,mostom" medzi mladými a ich budúcou prácou.

Počas mobility spoznáš veľké množstvo Európskych nástrojov a možností programu Erasmus+, ktoré môžu byť veľmi nápomocné pre mladých pri kvalifikácii na ich budúce pracovné pozície. Súčasťou projektu bude aj zostavenie príručky "Creative Activities of Youth Associations for Youth Employement Problems."

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Turecko, Rumunsko, Grécko, Francúzsko, Litva, Slovensko, Belgicko, Turecko.

Počet účastníkov: 16.

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).                                                           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 90 % z reálnej sumy zaplatenej za transport, pričom maximálna suma je  360 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Turecku. 

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie: 24. 4. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 961