Menu Zavrieť

Power within us
(Mládežnícka výmena)

Zlepši svoje zručnosti v propagácií občianskej činnosti!

/02. 11. - 10. 11. 2021/ Poronin/ Zakopane/Poľsko

Organizátor projektu: Silesiana

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 2. novembra do 10. novembra 2021 v  horskom meste Poronin, Zakopane v Poľsku.

Hlavným predpokladom projektu je propagácia občianskej činnosti medzi mladou generáciou a informovanie mladých ľudí, že závisí od nich, ako bude občianska činnostť vyzerať. Našim cieľom je tiež zvýšiť mieru občianskej účasti mladých ľudí a povzbudiť ich, aby používali rôzne formy demokracie. „Sila v nás“ je projekt, ktorý vytvára skvelú príležitosť na získanie nových znalostí a zručností. Vďaka nej budeme mať tiež príležitosť pracovať v medzinárodných skupinách s rovesníkmi z iných európskych krajín, kde sa kultúra a pohľad na rôzne problémy môžu líšiť od našich názorov. Tento projekt je integrovaný. 

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude sa niesť vo forme neformálneho vzdelávania. Zúčastníš sa rôznych hier, prezentácií, prednášok, podnikateľského vzdelania, umeleckej tvorby, workshopov, kultúrnych návštev a interkultúrnych večerov.

Projekt bude zameraný na:

  • vytvorenie street art maľby a nástennej maľby + umeleckej inštalácie
  • vytvorenie dokumentárneho videa alebo prezentácie o projekte
  • vytvorenie brožúry v ktorej účastník opíše pochopenie preberanej témy

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Poľsko, Litva, Česká republika, Srbsko

Počet účastníkov: 30

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 26 rokov,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • hľadáme tiež 1 osobu - lídra

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6-tich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 120 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 325