Menu Zavrieť

Recycle it - take care at constructive way
(Mládežnícka výmena)

Vieš, že dpad a umenie idú dokopy?

recycle, trash, art

/12.7. - 21.7.2021/ Ivanjica/ Srbsko

Organizátor projektu: ZENTRALRAT DER SERBEN

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 12. do 21. júla 2021 v meste Ivanjica v Srbsku.

Hlavným cieľom mládežníckej výmeny je zvýšiť povedomie o environmentálnych problémoch u mladých a kreatívne ich motivovať k participácii na ich riešení. Posolstvom projektu je posilniť osobnú a každodennú angažovanosť madých ľudí smerujúcu k ochrane životného prostredia a udržateľnosti.

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude sa niesť vo forme neformálneho vzdelávania. Zúčastníš sa rôznych hier, prezentácií, prednášok, umeleckej tvorby, workshopov a interkultúrnych večerov.

Zameranie projektu:

  • zvýšiť povedomie o súčasnej environmentálnej situácii a dôležitosti recyklácie
  • otvoriť diskusiu o environmentálnych problémoch spôsobených nadmerným využívaním zdrojov
  • osvojiť si nové kreatívne spôsoby recyklácie odpadu, ktorý každodenne produkujeme
  • využiť umenie ako nástroj kreatívnej tvorby a propagáciu recyklácie 
  • vytvoriť manuál pre pracovníkov s mládežou pre účely kreatívnych workshopov využívajúcich odpad ako zdroj

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Nemecko, Srbsko, Slovensko, Švédsko, Litva, Turecko, Chorvátsko.

Počet účastníkov: 36 (5 zo Slovenska)

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 16 - 30 rokov,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • hľadáme tiež 1 osobu - lídra - bez hornej vekovej hranice.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5-tich mladých ľudí (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

plastic, recycle, art, trash

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Srbsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 277