Menu Zavrieť

Refugees in a film frame
(Mobilita mládeže)

 

ATTENTION EDITORS - REUTERS PICTURE HIGHLIGHT TRANSMITTED BY 1345 GMT ON NOVEMBER 3, 2014 YAN02 A Kurdish refugee boy from the Syrian town of Kobani holds onto a fence that surrounds a refugee camp in the border town of Suruc, Sanliurfa province November 3, 2014.  REUTERS/Yannis Behrakis  REUTERS NEWS PICTURES HAS NOW MADE IT EASIER TO FIND THE BEST PHOTOS FROM THE MOST IMPORTANT STORIES AND TOP STANDALONES EACH DAY. Search for "TPX" in the IPTC Supplemental Category field or "IMAGES OF THE DAY" in the Caption field and you will find a selection of 80-100 of our daily Top Pictures. REUTERS NEWS PICTURES.  TEMPLATE OUT MIDEAST-CRISIS/

/10.10. - 22.10.2017/ Lodz/ Poľsko/

Vytváraš si názor na utečeneckú krízu? Spoznaj svedectvá siedmich táborov z rôznych kútov Európy.

Organizátor projektu: Lingua Consulting Sp. z o.o.     
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne od 10. do 22. októbra 2017 v Lodz.
Témy projektu: Súčasný vývoj utečeneckej krízy, integrácia utečencov, sociálna inklúzia, interkultúrny dialóg
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Cieľom projektu Mládežnícka výmeny si kladie za cieľ objektívne informovať o súčasnom vývoji utečeneckej krízy vo vybraných štátoch EU. Prostredníctvom návštev v utečeneckých táboroch zachytiť rozhovory s prichádzajúcimi migrantmi a následne vyhotoviť komplexný obrazový dokument informujúci o aktuálnej situácii utečencov. Účastníci sa bezprostredne stretnú s príbehmi utečencov, ktoré podľa svojho hodnotenia budú podávať ďalej prostredníctvom video dokumentu. Cieľom projektových aktivít je aj rozvoj tzv "soft skills" - mäkkých zručností účastníkov,  rozvoj kritického myslenia, zdieľanie skúseností a názorov.
Zúčastnené krajiny: Turecko, Taliansko,  Macedónsko, Španielsko, Poľsko, Slovensko, Portugalsko
Počet účastníkov: 36

parallax-image

Požiadavky na účastníka: 
– vek 17 – 25 rokov
– aktívna znalosť Anglického jazyka – pre potreby Mládežníckej výmeny postačuje mierne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 (výnimky môžu byť povolené aj pri základnej znalosti na úrovni A2, v závislosti od zloženia skupiny)
(Pozn. Účastníci Mobilít mládeže vysielaný prostredníctvom Youthfully Yours SR musia v čase vycestovania na projekt dosiahnuť vek 18 rokov. Mladší účastníci sa môžu projektu zúčastniť len s výslovným písomným informovaným súhlasom zákonného zástupcu. (Povolenie zákonného zástupcu tzv. Parental Authorisation v prípade,  že toto potvrdenie vyžaduje náš zahraničný alebo slovenský partner). Týmto informovaným súhlasom zákonný zástupca účastníka berie na vedomie a súhlasí s tým, že Youthfully Yours SR nezodpovedá za účastníkov Moblity Mládeže a že účasť takéhoto účastníka na projekte  je na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo jeho a jeho zákonných zástupcov. V prípade úrazov a iných poistných udalostí si účastník prípadné finančné a iné nároky uplatňuje voči poisťovni a nie voči Youthfully Yours SR, prípadne jej členom.)
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 – tich mládežníkov s pomocou 1 leadra vo veku 18+. Pozor! Vedúci skupiny, nie je zodpovedný za konanie účastníkov, jeho úloha je viesť skupinu k naplneniu projektových cieľov,  nie robiť dozor nad “školou v prírode”. Účastníci sú trestne a hmotne zodpovední za svoje konania podľa platnej a účinnej legislatívy.
Úlohou skupiny bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas “Inter-cultural evening”. Kreativite sa medze nekladú, výber ponecháme na vás, aj keď budeme ho konzultovať ? Náš typ je uprednostniť kvalitu a pútavosť, pred časovým trvaním a množstvom. Na webe visí tona kvalitných videí a fotografií a vy určite poznáte aj voľajakú tradíciu. Po vzájomnej dohode skupina prinesie typické jedlá (pochutiny, ľahko prepraviteľné potraviny), hudbu (aktuálnu, folklórnu), čo považuje za reprezentatívne.

lodz-cover.0

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Nakoľko ide o mládežnícku výmenu s osobami aj mladšími ako 18 rokov, pomoc a usmernenia budú poskytnuté zo strany Vysielajúcej organizácie. 
Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.
 
"Super, chcem ísť! Čo musím urobiť?"
postačí ak pošleš svoje CV (v Slovenskom alebo Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Chceš zobrať aj známych?
Špecifikuj to prosím v maile alebo pošlite jeden email skupinovo.

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 851