Menu Zavrieť

Romano Drom
(Mládežnícka výmena)

 

 

Poď s nami objaviť pravú dušu rómskej kultúry!

 

/04. 04. - 12. 04. 2022/ Murska Sobota - Rakičan/ Slovenia

Organizátor projektu: Movit

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 12. apríla 2022 v meste Murska Sobota v Slovinsku.

Rómska menšina dnes napriek všetkému pokroku a povedomiu o tolerancii stále patrí medzi zanedbávané, často marginalizované menšiny. Veľa rómskych osád je stále oddelená od väčšinového obyvateľstva. Príslušníci rómskej komunity často trpia materiálnym, sociálnym a ekonomickým znevýhodnením. Vzhľadom na ich odľahlosť k okrajom miest a obcí nie sú natoľko prepojený s väčšinovým obyvateľstvom. Keďže Nerómovia nie sú až tak oboznámení s ich kultúrou, zvykmi a životom, často ich považujú za zlodejov, cigánov a nie civilizovaných ľudí. Žijeme v 21. storočí, no stále čelíme predsudkom a nenávistným prejavom medzi Rómami a inými menšinami. Prostredníctvom projektu „ROMANO DROM“ chceme objaviť pravú dušu rómskej kultúry, spoznať ich spôsob života, spoznať dobré praktiky z jednotlivých zúčastnených krajín, porozprávať sa o nenávistných prejavoch a stereotypoch.

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude sa niesť vo forme neformálneho vzdelávania. Zúčastníš sa rôznych hier, prezentácií, prednášok, podnikateľského vzdelania, umeleckej tvorby, workshopov, kultúrnych návštev a interkultúrnych večerov.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Slovinsku, Litva, Taliansko, Rumunsko, Španielsko

Počet účastníkov: 42

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladí ľudia vo veku od 16 do 30 rokov, obyvatelia účastníckych krajín;
  • Vedúci skupiny má aspoň 21 rokov a môže mať viac ako 30 rokov.
  • Vyžaduje sa členstvo v nejakej dobrovoľníckej organizácii spojenej s Rómami alebo inými menšinami
  • Silný záujem o zvyšovanie vedomostí o programe Erasmus +,
  • Motivovaný riešiť problém vo svojich komunitách, problémy týkajúce sa mladých ľudí na medzinárodnej úrovni;
  • Motivovaný hovoriť o problémoch Rómov a iných menšín a premieňať nápady na činy;
  • Pripravený pracovať v zmiešanom interkultúrnom vzdelávacom prostredí, prispieť k úspešnej implementácii projektu;
  • Motivácia zúčastniť sa projektu Erasmus +, pracovať v medzinárodnom tíme a podeliť sa o svoje skúsenosti v sledovanom období;
  • Mať komunikatívnu úroveň angličtiny a byť schopný zúčastňovať sa prípravných stretnutí, výmen mládeže a nadväzujúcich aktivít.
  • Vyžaduje sa, aby účastníci boli aktívni a pripravení na outdoorové aktivity

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 7-mich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Slovinsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 10.3.2022

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 372