Menu Zavrieť

The Rural Sky
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Chceš sa vydať na cestu za svojím lepším ja?

/21. 10. - 30. 10. 2019/ Bakuriani/ Gruzínsko

Organizátor projektu: ASBCD

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 23. do 30. októbra 2019 v horskom stredisku Bakuriani, v Gruzínsku.

Hlavným cieľom bude rozvoj kompetencií účastníkov v oblasti práce s mládežou. Pokiaľ chceš lepšie pochopiť koncept neformálneho vzdelávania a fungovanie programu Erasmus+ smelo pokračuj v čítaní.

Myšlienkou projektu je vyškoliť pracovníkov s mládežou pracujúcich v menej rozvinútých oblastiach, umožniť im nadobudnúť inovatívne vzdelávacie metódy a vytvoriť stabilné medzinárodné partnerstvá. Účastníci budú mať priestor zdieľať svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe z oblasti práce s mládežou.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Gruzínsko, Slovensko, Fínsko, Írsko, Portugalsko, Lotyšsko a Turecko.

Počet účastníkov: 30

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 22 a viac,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 360.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Gruzínsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projetku.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 22.8.

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 822