Menu Zavrieť

Rurapreneurship+

(Mládežnícka výmena)

Vytvor si vlastné udržateľné podnikanie!

/27. 07. - 03. 08. 2021/ Bergolo/ Taliansko

Organizátor projektu: Coconutwork

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 27.7. do 3.8. 2021 v meste bergolo v Taliansku.

Hlavným cieľom projektu bude znovu objavenie potenciálu rurálnych a vidieckych oblastí z hľadiska zamestnanosti, vytvorenia biznisu a udržateľného prístupu k podnikaniu. Tento projekt sa snaží o rozvinutie potrebných zručností a techník mládeže, aby dokázali identifikovať príležitosti v rurálnych oblastiach a pretransformovať svoje idey do reality. Zameriate sa na kompetencie, ktoré poskytnú zmysluplnú podporu mladým, aby sa nebáli začať svoj vlastný biznis. Počas tréningu prediskutujete a rozviniete potrebné kroky na udržanie podnikateľskeho ducha, ktorá ma záujem o naštartovanie svojho podnikania. Celý projekt sa bude niesť vo forme neformálneho vzdelávania. Vytvoríte si vlastný business plan a zbavíte sa predsudkov o vidieku. 

Pracovný jazyk: anglický

Zúčastnené krajiny: Španielsko, Litva, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko, Slovensko a Taliansko.

Počet účastníkov: 40

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)     

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 - tich účastníkov, pričom:

1 group leader, ktorý pravidelne pracuje s mládežou

1 yоung еntrерrеnеur, ktorý už má skúsenosť s rurálnym podnikaním alebo podnikaním s mládežou atď.

3 mladí z rurálnych oblastí a NЕЕTs (18-25 rokov), ktorí sú z pracovne znevýhodnených oblastí, majú záujem o budovanie podniku, ale nemajú dostatok príležitostí


Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Intercultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Taliansku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projetku.

INFOPACK nájdeš TU!!

Deadline na prihlásenie: 14.7. 2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 323