Menu Zavrieť

Sailing on citizenship
(Mládežnícka výmena)

Myslíš ako Európan?

/2. - 10. 3. 2019/ Samobor/ Chorvátsko/

Organizátor projektu: Youth on the Move

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 2. marca do 10. marca 2019 v  meste Samobor,  v Chorvátsko.

Hlavným cieľom projektu Sailing on citizenship je rozšíriť vedomosti účastníkov o Európskom občianstve a dôležitosti rozvoja spoločnej európskej identity. Projekt posilní porozumenie účastníkov, aj z pohľadu, že občianstvo EÚ je priamo spojené s ich každodenným životom. Účastníci sa dozvedia ako môžu spolu so svojimi rovesníkmi ovplyvniť rozhodnutia prijaté na úrovni EÚ.

Projekt rovnako priblíži koncept občianstva vrátane práv a povinností občana EU. Rozvinie kompetencie "zodpovedných občanov" a predstaví program Erasmus +.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Chorvátsko, Turecko, Španielsko, Slovensko, Rumunsko a Macedónsko

Počet účastníkov: 36

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci či líder,
  • mladý človek zaoberajúci sa tematikou európskeho občianstva, 
  • osoba vo veku 17 - 22,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 +1 (mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Chorvátsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mal ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie: 2.2.2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1166