Menu Zavrieť

Self made - Confident - Sufficient
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

dsc_0266no_raw3-ventspils1

/28.12 - 5.1.2017/ Nica/ Lotyšsko/

Interested in CREATIVE THINKING - SELF DEVELOPMENT - SELF PRESENTING in context of employability? Come to Latvia! 

Organizátor projektu: Open Sense
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 28 decembra do 5 januára 2017 v oblasti Liepajas raj cca. 10 Km od mesta Liepaja.
Témy projektu: Creative thinking, Self-development, Self-presenting, Entrepreneurial skills, Active EU citizenship 
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Metódy a Aktivity: art therapy, role-plays, group and team activities, individual exercises, evaluation methods, coaching techniques, public speaking and body language techniques, outdoor activities. 
Cieľ projektu: Znížiť počet osôb ktorým sa nepodarí ukončiť zvolené vzdelanie, Podporiť Sociálnu inklúziu a tým sa zapojiť do stratégie EUROPE 2020, Podporiť výmenu "best practices" spojených s projektami pre mládež, Zvýšiť zamestnateľnosť mladých absolventov, Rozvinúť tzv. Soft skills u mladých leadrov, Zdôrazniť dôležitosť inter-kultúrnej výmeny v živote mladého človeka, Budovanie pevných a udržateľných partnerstiev mládežníckych organizácii v EU.
Zúčastnené krajiny: UK, Chorvátsko, Lotyšsko, Švédsko, Poľsko, Estónsko, Slovensko
Počet účastníkov: 21

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kto je ideálny účastník projektu? 
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu 
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií, 
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií, 
- osoba so záujmom o osobnostný rozvoj, problém nezamestnanosti a
aktívne občianstvo,
plnoletá osoba (minimálny vek 20 rokov horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 účastníkov
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Stitched Panorama

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.

liepaja-valters-pelns_2

Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na youthfullyyourssr@gmail.com
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 916