Menu Zavrieť

"Stay healthy in a multicultural society"

(Mládežnícka výmena)

Spoznaj najlepšiu verziu seba samého!

/9.11- 19. 11. 2020/Aulum/Dánsko

Organizátor projektu: Danish Youth Team

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 9. do 19. novembra 2020 v kempovom areáli pri meste Aulum, v Dánsku.

Hlavným cieľom projektu bude snaha organizátora ukázať účastníkom cestu k najlepšej forme samého seba. Budete spoznávať nové praktiky zvládania stresu a úzkostí, zdokonalíte svoje vedomosti v témach ako self-care a zdravý životný štýl, budete podporení vo viere v seba samých.  Keď toto všetko nadobudnete,  čakajú na vás medzikultúrne dialógy o tom, ako teraz svoje lepšie JA môžete využiť k zlepšeniu všetkého okolo vás -od riešenia sociálnych prekážok až k témam aktívneho občianstva.

Počas projektu zažiješ množstvo diskusíí, zaujímavých workshopov, tvorivých činností, kultúrnych výletov a rozhovorov v medzinárodnom jazyku. To všetko v tebe zanechá pozitívny efekt a naučí ťa množstvo skvelých vecí.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko,Poľsko, Rumunsko, Taliansko, Litva a Dánsko

Počet účastníkov: 36

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 30 rokov,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.     

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6 mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií (dôkladne si preštudujte INFOPACK). 

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Dánsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU !!!

Deadline na prihlásenie: 30.09.2020

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 699