Menu Zavrieť

Stream your skills

(Tréningový kurz)

 

 

Nauč sa ako motivovať mladých ľudí zapajáť sa do komunity

 

/22. 10. - 29. 10. 2021/ Klaffer/ Rakúsko

Organizátor projektu: Grenzlandkamp

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 22. októbra do 29. októbra 2021 v meste Klaffer v Rakúsku.

Hlavným cieľom tréningového kurzu bude naučiť mládžníckych pracovníkov ako vzbudiť motiváciu a nadšenie u mladých ľudí. Mládežnícky pracovníci si prehĺbia znalosti o svete seriálov vďaka ktorým budú mocť ľahšie komunikovať s mládežou.  Cieľovou skupinou budú mladí ľudia vo veku od 18 rokov.

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude sa niesť vo forme neformálneho vzdelávania. Zúčastníš sa rôznych hier, prezentácií, prednášok, podnikateľského vzdelania, umeleckej tvorby, workshopov, kultúrnych návštev a interkultúrnych večerov.

Projekt bude zameraný na:

  • získanie prehľadu v oblasti seriálov
  • porozumenie dôležitosti kritického myslenia, sociálnych kompetencií a kreatívneho myslenia
  • edukáciu v oblasti autorských práv

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko,  Rumunsko, Rakúsko, Španielsko, Turecko, Taliansko, Severné Macedónsko a Albánsko

Počet účastníkov: 24

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 a viac rokov. 

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 ľudí.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 20.9.2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 476