Menu Zavrieť

Supporting youth in their projects
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

 

/22. - 28.7.2018/ Wisła/ Poľsko

Chceš pomáhať mladým ľuďom, ktorí majú záujem rozvíjať svoje vlastné Erasmus+ projekty ?

Organizátor projektu: Fundacja Pomocy Dzieciom „Pociecha”
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne 22. - 28. júl 2018 vo Wisłe (Poľsko).
Hlavným cieľom projektu je vyzbrojiť účastníkov špecifickými znalosťami a nástrojmi, ktoré im umožnia stať sa lídrami v ich miestnom prostredí, kde budú schopní podporovať mládež k tomu, aby využili všetky možnosti, ktoré im Erasmus+ ponúka a to hlavne pri rozvíjaní vlastných myšlienok a projektov.

Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických zručností a skúseností potrebných pre podporu mládeže pri vytváraní ich vlastných projektov.
Zúčastnené krajiny:  Bulharsko, Chorvátsko, Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko
Počet účastníkov: 19
Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
+ osoba pracujúca s mladými ľuďmi kde je možná sociálna exklúzia, prípadne osoba aktívne sa zaujímajúca o uvedenú problematiku alebo pochádzajúca z marginalizovanej skupiny ,
plnoletá osoba 18+ (horná veková hranica nie je určená),
+ osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)                                                           
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.  Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na info@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!!!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 946