Menu Zavrieť

Community for All
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

 

/1.5 - 8.5.2018/ Berlín/ Nemecko

Hudba, Satira, Komiks, Aktívne počúvanie  - ako ich využiť v Neformálnom vzdelávaní?

Organizátor projektu: NGO NEST Berlin Team
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 1. mája do 8. mája 2018 v Berlíne (Nemecko). "Community for all" je súčasťou dvoch tréningových kurzov "Building Trust through Cooperation".
Témou projektu je pozitívne ovplyvniť utečeneckú krízu týmito spôsobmi:
- Otvorená diskusia o podmienkach utečencov,
- Podpora budovania mieru prostredníctvom aktivít na riešenie konfliktov ,
- Rozvoj povedomia a kompetencií mladých ľudí v tejto oblasti.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť mládežníckym leadrom, pracovníkom s mládežou a pedagógom innovatívne zručnosti a NFE nástroje súvisiace s hudbou, satirou, komiksom a aktívnym počúvaním, s dôrazom na zvýšenie povedomia o utečeneckej problematike. Dôraz sa kladie na boj proti xenofóbii a rasizmu.

Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických zručností a skúseností potrebných pre podporu inklúzie mládeže s nedostatkom príležitostí.
Zúčastnené krajiny:  Albánsko, Srbsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Portugalsko, Slovensko, Kosovo, Taliansko
Počet účastníkov: 25
Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
  + osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  + osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
- osoba pracujúca s problematikou migrácie a utečenectva, prípadne osoba aktívne sa zaujímajúca o uvedenú problematiku alebo pochádzajúca z marginalizovanej skupiny ,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)                                                                                                                            
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Nemecku.  Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na info@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 900