Menu Zavrieť

Teamwork is greenwork
(Mládežnícka výmena)

Pretože zmena klímy sa týka aj teba!

/16. 9. - 24. 9. 2021/ Larnaca/ Cyprus

Organizátor projektu: One Terrene International

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 16. septembra do 24. septembra 2021 v krásnom prímorskom meste Larnaca na Cypre.

Tento projekt vyvinuli mladí ľudia z partnerských krajín, ktorí identifikovali obrovský problém v spôsobe, akým mládež vníma a chápe environmentálne problémy, ako sú o problémoch vzdelávaní a čo je dôležitejšie, ako sa s týmito problémami vyrovnávajú. Zistili sme, že existuje obrovský zmätok v súvislosti so stavom nášho životného prostredia v každej z našich krajín a veľký nedostatok informácií o správnych postupoch.

Myšlienkou projektu je porozumieť environmentálnym cieľom EÚ 2020, informovať o tom mládež a identifikovať spôsoby, ako sa môžeme viac zapojiť do našich komunít, a hlavne zabezpečiť, aby sa tieto ciele EÚ v našich krajinách zachovali a dodržiavali.

Náš projekt bude pokrývať témy ako zmena podnebia, naša uhlíková stopa, spôsoby a metódy, ako byť ekologickejší, hľadanie spôsobov, ako získať informácie pre mládež, a hľadanie pracovných príležitostí v oblasti životného prostredia v našich krajinách a EÚ.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Chorvátsko, Cyprus, Nemecko, Grécko, Bulharsko a Španielsko.

Počet účastníkov: 35

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 30 rokov,
  • účastník bez či s malými skúsenosťami s projektami Erasmus+,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 235 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Maďarsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 25.7.2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 642