Menu Zavrieť

Techworking

(Mládežnícka výmena)

 Nové technológie v oblasti mládežníckej nezamestnanosti

 

/20. 9. - 30. 9. 2021/ Aras de los Osmos/ Španielsko

Organizátor projektu: Ayuntamiento de Aras de los Olmos

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 20. septembra do 30. septembra 2021 v meste Aras de los Olmos v Španielsku.

Techworking je projekt ktorý je zameraný na boj proti nezamestanosti mladých ľudí a zároveň vyľudňovaniu vidieka. Táto výmena sa tiež zameriava na multikurturalizmus. Hlavným cieľom výmeny je: naučiť sa ako podnikať v mladom veku v oblasti digitálnej kultúry a turizmu, udržateľnáho turizmu, naučiť sa využívať IKT služby na účel zamestnania. Zapojiť vidiecku mládež do európskych iniciatív. Vytvoriť rámec pracovných príležitostí a príležitostí na odbornú prípravu s cieľom špecializovať sa na vidiecku Európu.

Účastníci by mali byť vo veku od 18 do 30 rokov.

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude sa niesť vo forme neformálneho vzdelávania. Zúčastníš sa rôznych hier, prezentácií, prednášok, podnikateľského vzdelania, umeleckej tvorby, workshopov, kultúrnych návštev a interkultúrnych večerov.

Projekt bude zameraný na:

  •  Poskytnúť zdroje mládeži na boj proti nezamestnanosti mládeže
  • Vytváranie kvalitného zamestnania pre každého
  • Výmenu osvedčených postupov s inými občanmi z iných krajín

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Lotyšsko, Slovinsko, Bulharsko, Portugalsko

Počet účastníkov: 45

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 30 rokov. 

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 7-mich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 360 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 3.9.2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 528