Menu Zavrieť

The Butterfly effect
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

orvieto_sunset_by_scwl-d666n00

/8-16.12.2016/ Orvieto/ Taliansko/

December v srdci Apeninského polostrova?

vista-orvieto

Organizátor projektu: Lunaria
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 8 do 16 decembra 2016 pri mestečku Morrano Orvieto v srdci Apeninského polostrova.
Témy projektu: Migračná kríza, Rasizmus, Diskriminácia, EVS ako nástroj pomoci utečencom, Aktívne občianstvo EU.
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Cieľ projektu: Projekt Butterfly effect zahŕňa 3 akcie: Training Course, Job Shadowing and Youth Exchange. Jeho cieľom je vzbudiť záujem mladých dospelých v Európe o dennodenný nárast diskriminácie a rasizmu smerujúcim voči prichádzajúcim migrantom a utečencom. Projekt predstaví Európsku dobrovoľnícku službu ako prostriedok na podporu mieru.  
Zúčastnené krajiny: Taliansko, Rumunsko, Turecko, Nemecko, Francúzsko, UK, Maďarsko, Slovensko
Počet účastníkov: 27
Kto je ideálny účastník projektu? 
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu 
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií, 
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií, 
- osoba so záujmom o migračnú krízu a aktívne občianstvo,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 účastníkov
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

huhu

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.
Ako sa prihlásiť?
postačí ak nám pošleš CV (v Anglickom jazyku) na youthfullyyourssr@gmail.com

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1145