Menu Zavrieť

The right to have a human right
(Mládežnícka výmena)

 

 

Bojuj za ľudské práva!

 

/10. 3. - 20. 3. 2022/ Tryavna/ Bulharsko

Organizátor projektu: The Change is in You

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 10. marca do 20. marca 2022 v meste Tryavna v Bulharsku.

Hlavným cieľom mládežníckej výmeny je povzbudiť mladých ľudí, aby boli k sebe zodpovednejší a aby bojovali za lepší svet. Vďaka lepšiemu poznaniu ľudských práv a ich akceptovaniu ako niečomu, čo je nepochybné a v žiadnom prípade nemožno a nemalo by sa ignorovať, sa urobil obrovský krok.

Projekt bude zameraný na:

 •  Zvyšovanie povedomia o právach mládeže a mladých ľudí a o dôležitosti ich nekriminalizácie.
 • Zvyšovanie túžby bojovať za ľudské práva.
 • Zvyšovanie vedomostí a zručností pri používaní rôznych metód vytvárania „správ“.
 • Propagovať svoje aktívne občianstvo.
 • Vytvoriť brožúru a iné digitálne materiály na použitie pri šírení informácií o ľudských právach.
 • Zvyšovať svoje znalosti o programe Erasmus+ a o tom, ako z neho môžu v budúcnosti profitovať. a profesijný rozvoj.
 • Zvyšovanie svojich vedomostí v oblasti vývoja projektových nápadov.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Bulharsko, Španielsko, Cyprus, Rumunsko, Grécko, Litva, Slovensko, Rakúsko a Taliansko

Počet účastníkov: 36

Kto je ideálny účastník projektu?

 • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
 •  vek 16 – 22 rokov;
 • úroveň angličtiny (aspoň A2 úroveň hovorenia a písania)
 • zaviazaný prispieť k pokračovaniu projektu;
 • musí sa čo najviac dodržiavať rodová rovnováha (2 muži a 2 účastníčky na krajina + vedúci skupiny);
 • zaujímať sa o rozvoj kompetencií a implementovať následné iniciatívy;
 • uvedomovať si charakteristiky vzdelávacieho prostredia (neformálne vzdelávanie)
 • skupina každej krajiny bude povinná organizovať podujatia zamerané na šírenie informácií iných mladých ľudí vo svojom meste/obci do 2 mesiacov na konci mládežníckej výmeny.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4-roch mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 15.02.2022

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 274