Menu Zavrieť

Theater tools for dramatic situations

(Tréningový kurz)

 

Ako zvládať integráciu migrantov?

 

/02. 02. - 10. 02. 2022/Sarata Monteoru and Buzau/ Rumunsko

Organizátor projektu: FPT BUZAU

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 2. februára do 10. februára 2022 na mieste Sarata Monteoru and Buzau v Rumunsku.

Theater tools for dramatic situations je vzdelávací kurz, ktorý spája 34 účastníkov a 5 odborníkov zo 17 krajín Európy. Aktivity sa budú konať v Sarata Monteoru a Buzau od 2. do 10. februára 2022. Kontext projektu sa zaoberá zvýšením počtu migrantov v Európe a vypuknutím najhoršej krízy po 2. svetovej vojne. Teroristické útoky v posledných rokoch znížili akceptáciu alogénnej populácie a zvýšilo riziko integrácie na 42 % v EÚ. Obyvateľstvo sa zdráha, strach, nenávisť a xenofóbia skupiny migrantov čoraz viac prechádzajú do intolerancie, diskriminácie, pouličných protestov, pričom niektoré strany legitimizujú svoje nálady nacionalistickými extrémistickými programami a akciami, ktoré prinášajú úspech časti populácie a nejasnú pozíciu v spoločnosti.

Cieľom projektu je zlepšiť profesionálnu aktivitu pracovníkov s mládežou v Európe pri výchove mladých ľudí a občianskej spoločnosti k lepšej sociálnej integrácii migrantov ciele:

  1. zvyšovanie povedomia 34 pracovníkov s mládežou zo 17 krajín o dôležitosti kultúrnej rozmanitosti, rovnakých príležitostí a diskurzu proti nenávisti pri rozvíjaní ich kapacity pre sociálnu integráciu migrantov v komunite
  2. rozvoj 34 pracovníkov s mládežou zo 17 krajín nových sociálno-občianskych a kultúrnych -umelecké kompetencie na uľahčenie odstraňovania konfliktov medzi väčšinovým obyvateľstvom a skupinami migrantov
  3. zlepšenie kvality a efektivity práce 34 pracovníkov s mládežou zo 17 krajín prostredníctvom týždňovej asimilácie neformálnych tvorivých nástrojov založených na dramatickom umení a ich aplikácie v najbližších 6 mesiacoch pri identifikácii riešení situácií kultúrnej diskriminácie migrantov.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká Republika, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Severné Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Turecko

Počet účastníkov: 34

Kto sú ideálny účastníci projektu?

  • sú vo veku nad 20 rokov
  •  záujem o prácu s migrantmi
  • dobrá angličtina úroveň-B2
  •  minimálna úroveň skúseností: jeden skúsený a jeden začiatočník
  • aktívna účasť na všetkých stretnutiach a vo fáze šírenia po projekte
  • tímový duch a možnosť využiť výsledky projektu po mobility v ich organizácii a komunite

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 321