Menu Zavrieť

Vehicles of the future
(Mládežnícka výmena)

Chceš vedieť viac o recyklácií, zaobchádzaní s odpadom a boji proti znečisťovaniu?

/22. 9. - 30. 9. 2019/ Samobor/ Chorvátsko

Organizátor projektu: Association for sustainable development pozitiva samobor

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 22. do 30. septembra 2019 v meste Samobor v blízkosti Záhrebu, v Chorvátsku.

Hlavným cieľom mládežníckej výmeny bude zvýšenie povedomia o ochrane životného prostredia prostredníctvom aktivít, ktoré podporujú a povzbudzujú účastníkov k recyklovaniu, lepšiemu zaobchádzaniu s odpadom a v boji proti znečisťovaniu okolia.

Projekt bude zameraná na:

  • rozvinutie skúseností o zaobchádzaní s odpadom,
  • rozvinutie praktických skúseností o redukovaní odpadu a recyklovaní,
  • zvýšenie kreativity u zúčastnených za pomoci vytvárania ,,vozidla budúcnosti,, založenom na recyklovaní starých áut,
  • zvýšenie podnikateľského ducha u účastníkov, prostredníctvom rozvíjania ich vlastného podnikateľského plánu, založenom na zaobchádzaní s odpadom.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Chorvátsko, Španielsko, Rumunsko a Poľsko.

Počet účastníkov: 30

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18- 25 rokov,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • hľadáme tiež 1 osobu - lídra -bez hornej vekovej hranice.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6-ich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Chovátsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk Do predmetu zadaj názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 676