Menu Zavrieť

Volunteer Boost
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

rezavka-adam-mojzisek-004

/6 - 14. 10. 2017/ Bartošovice/ Česká republika/

Zaujímaš sa o prácu s dobrovoľníkmi a volunteer management? Nezmeškaj výživný tréning u susedov!  

Organizátor projektu: Brno for You
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 6. do 14. októbra 2017 v dedinke Bartošovice v srdci Beskýd. 
Témy projektu: Volunteer management (necessary knowledge and skills), volunteer management processes (recruitment, assessment, monitoring, evaluation.. ) EVS
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. 
Cieľ projektu: Získať a rozšíriť vedomosti a zručnosti potrebné pre manažment dobrovoľníctva. Poskytnúť účastníkom vhodné nástroje a metódy na prácu s dobrovoľníkmi. Navrhnúť a rozvinúť nové dobrovoľnícke programy na lokálnej úrovni. Posilniť sebadôveru a osobnostný rozvoj mladých leadrov, pracovníkov s mládežou. Rozvíjanie tzv. mäkkých zručností účastníkov. 
Zúčastnené krajiny:  Švédsko, Grécko, Taliansko, Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko
Počet účastníkov: 33

rezavka-adam-mojzisek-001

Kto je ideálny účastník projektu? 
- člen NGO pracujúci s dobrovoľníkmi, (kooridnátor, mentor)
- mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu 
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií, 
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií, 
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 účastníkov
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening"

Kaménka nejnovější verze

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu. 
Ubytovanie je zabezpečené na zámočku z 15 storočia! Dedinka Bartošovice sa nachádza v regióne Poodří, uprostred prírody Beskýd.  
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.

medvědí poodří 1150

Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 927