Menu Zavrieť

Vote for a better life
(Mobilita mládeže)

/14. - 22. november 2018/ Murzasichle/ Poľsko

Občianske aktivity, demokracia, ľudské práva a slobody.Tieto, ale aj mnohé iné témy už čakajú na teba. Pridáš sa?

Organizátor projektu: Centrum Inicjatyw Europejskich "Silesiana" Poland
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne 14. - 22. novembra 2018 v mestečku Murzasichle na juhu Poľska.
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť občiansku aktivitu medzi mladými za pomoci tém, ako sú demokracia, občianske práva a slobody na európskej úrovni. Účastníci budú mať možnosť oboznámiť sa s metódami neformálneho vzdelávania, ktoré zahŕňajú najmä tímové práce ako prezentácie, diskusie, semináre či brainstormingy. Základným pilierom takéhoto neformálneho vzdelávania je aktívna účasť všetkých zúčastnených, počas celého trvania projektu.
Pracovný jazyk: Anglický
Kľúčové slová: dobrovoľníctvo, aktívne občianstvo, občianske aktivity, neformálne vzdelávanie
Zúčastnené krajiny: Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko
Počet účastníkov: 40
Kto je ideálny účastník projektu?
- osoba vo veku 16 - 18 rokov,
- osoba zaujímajúca sa o oblasť občianskych aktivít,
- osoba so základnou znalosťou Anglického jazyka.
Vyžaduje sa: účasť na projekte zahŕňa aj prípravné stretnutie lídra a jedného člena v termíne 10. - 12. október (za každú zúčastnenú krajinu).
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 10 - tich účastníkov (9 + 1 líder bez vekového limitu).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad do aj z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.  Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motivačný list prečo práve ty by si mal ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1581