Menu Zavrieť

World of Diversity
(Tréningový kurz)

Prečo je dôležitá diverzita kultúr a aké výhody prináša?

/31. 7. - 8. 8. 2019/ Bansko/ Bulharsko

Organizátor projektu: Diverse and Equal Association

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 31. júla do 8. augusta 2019 v horskom turistickom meste Bansko, v Bulharsku.

Hlavným cieľom tréningu bude zvýšiť povedomie u pracovníkov s mládežou o nástrahách mainstreamovej kultúry a tiež poukázať na benefity, ktoré prináša  spolužitie s rozdielnymi etnikami a minoritnými skupinami. Projekt si kladie za cieľ rozšírenie povedomia medzi účastníkmi o zodpovednosti, ktorú majú a o možnostiach, ako vytvoriť zmenu k lepšiemu vo svojich lokálnych komunitách.

Projekt bude zameraný na:

  • zvýšenie povedomia o diskriminácie a jej dôsledkoch na mladých, s ktorými pracujú,
  • porozumenie stereotypov a nástrojov ako proti nim bojovať,
  • motivovať účastníkov aby robili pozitívne zmeny v ich vlastnej práci/organizácií,
  • vymeniť si užitočné rady a inovatívne vzdelávacie praktiky o sociálnej inklúzií a v oblasti práci s mládežou.  

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Francúzsko, Cyprus, Litva, Rumunsko, Česko, Slovensko, Grécko, Bulharsko, Maďarsko, Taliansko a Španielsko.

Počet účastníkov: 42

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Bulharsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 1073