Menu Zavrieť

The World of Roma
(Mládežnícka výmena)

Chceš sa dozvedieť viac o špecifikách rómskeho etnika?

/8. - 16. 11. 2019/ Murska Sobota/ Slovinsko

Organizátor projektu: RIC Dvorec Rakičan

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 8. do 16. novembra 2019 v kaštieli Rakičan v meste Murska Sobota v Slovinsku.

Hlavným cieľom mládežníckej výmeny bude bližšie spoznanie rómskej komunity spolu s jej kultúrou a spôsobom života. Rómske etnikum si počas svojej histórie vyvinulo špecifické charakteristiky, ktoré ich odlišuje od iných skupín a robí ich unikátnymi. Diskriminácia Rómov sa zvyčajne začína už v predškolskom veku, čo spôsobuje následné nedostatočné vzdelanie, ktoré má za príčinu slabé uplatnenie na trhu práce a tiež spôsobuje ich vzrastajúcu závislosť na sociálnych dávkach.

Na projekte sa od účastníkov dozviete viac o spôsobe života Rómov v zúčastnených krajinách a o situácií Rómov v Európe. Počas výmeny navštívite aj najväčšiu rómsku komunitu v Slovinsku. Rómovia budú aj medzi účastníkmi, čiže budete mať možnosť sa s nimi aj porozprávať na aktuálne problémy.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Maďarkso, Slovinsko, Severné Macedónsko, Rumunsko a Taliansko.

Počet účastníkov: 36

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18- 30 rokov,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6-tich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Slovinsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk Do predmetu zadaj názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 15. 9. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 848