Menu Zavrieť

Writing E+ can be achievable
(Tréningový kurz)

/25. 04 - 05. 05. 2019/ Larnaca/ Cyprus/

Zaujíma ťa ako napísať vlastný Erasmus+ projekt?

Organizátor projektu: IDRYMA ERGODOTISIS EKPEDEFSIS NEOLEAS

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 25. apríla - do 05. mája 2019 v prímorskom meste Larnaca, na Cypre.

Hlavným cieľom projektu je motivovať mládež pri písaní Erasmus + projektov. Práve tento tréningový kurz ti ponúka možnosť objaviť fascinujúcu mágiu, ktorá sa skrýva za písaním projektov. Mladých ľudí často od písania projektov odrádzajú stereotypy, ktoré sa spájajú s mnohými prekážkami ako časovou náročnosťou pri písaní samotných projektov.  Táto mobilita ti však ukáže opak.

Štatistické údaje z mimovládnych organizácií poukazujú na nedostatočnú pripravenosť mládeže pri písaní projektov. Najčastejšími dôvodmi neúspechu sú často slabé znalosti o tom, ako správne vyplniť prihlášku na projekt, nesprávnom porozumení kľúčových slov, nesprávnom použití formálneho jazyka pri vypĺňaní prihlášok a mylnom odhade potrieb mládežníckej komunity, pre ktorú sa konkrétny projekt píše.

Ciele projektu:

  • získanie a zlepšenie vedomostí na prípravu a písanie Erasmus + projektov,
  • nadobudnutie zručností potrebných na identifikáciu problémov a potrieb, ktoré má mládež v príslušnej miestnej komunite,
  • posilniť sebadôveru pri písaní a aj pri prípadnom neúspechu zapríčinenom neakceptovaním projektu,
  • vybudovať cenné partnerstvá, ktoré využiješ pri následnom písaní projektov do budúcna.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Cyprus, Chorvátsko, Malta, Litva, Slovensko, Španielsko, Česko.

Počet účastníkov: 28

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor, projektový manažér
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).                                                           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu. Ubytovanie bude zabezpečené v hoteli Flamingo Beach Hotel.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné na Cypre. 

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

DEADLINE: 7. 3. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1020