Menu Zavrieť

Youth work Empowering Women Entrepreneurship

(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Nájdi cestu k svojej vlastnej podnikateľskej hrdinke!

/02.-09.11. 2020/ Bansko/ Bulharsko

Organizátor projektu: Pro Vision International

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 2. do 9. novembra 2020 v horskom mestečku Bansko, v Bulharsku.

Hlavným cieľom projektu bude snaha priblížiť pracovníkom s mládežou potenciálne a hlavné prekážky brániace podnikaniu žien v Európskej Únii. Zistíte aké podporné nástroje a programy vám ponúka EÚ, dostanete sa pod kožu rodovej problematike a jej dopadu na podnikanie žien. Spoločne s ostatnými budete mať možnosť ju prediskutovať a prísť na čo najlepší spôsob, ako ju riešiť, priblížiť ju mladým ľuďom a pomôcť pracovníkom s mládežou pri získaní dôležitých zručností a vedomostí o tom, ako vytvoriť a rozvíjať úspešné podnikanie

Počas projektu zažiješ množstvo aktivít, hier, diskusií, rôznych analýz, či len bežných rozhovorov v medzinárodnom jazyku. To všetko v tebe zanechá pozitívny efekt a naučí ťa množstvo zaujímavých vecí, nie len v oblasti poradenstva, tešiť sa môžeš aj na interkulturálne večery.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Bulharsko, Dánsko, Španielsko, Rumunsko, Grécko, Maďarsko a Srbsko

Počet účastníkov: 24

 

Kto je ideálny účastník projektu?

  • pracovník s mládežou so záujmom o tému projektu, 
  • osoba staršia ako 18 rokov (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.
  • osoba s chuťou rozširovať výsledky projektu

Požiadavky na skupinu:

Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Bulharsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projetku.

INFOPACK nájdeš TU !!!

Deadline na prihlásenie: 14.10.2020

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 506