Menu Zavrieť

Youth Expression
(Mládežnícka výmena)

Nie sú ti ľahostajné ľudské práva?

/11. 12. - 20. 12. 2019/ Mielno/ Poľsko

Organizátor projektu: Youth Act Foundation

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 11. do 20. decembra 2019 v meste Mielno, v Poľsku.

Hlavným cieľom mládežníckej výmeny bude rozšírenie vedomostí mladých ľudí o ľudských právach prostredníctvom workshopov, založených na neformálnom vzdelávaní a tiež rozvinúť ich kompetencie za pomoci divadelných aktivít. Účastníci si pomocou hrania divadla medzi sebou vyskúšajú propagovať sociálnu inklúziu, toleranciu a medzikultúrny dialóg. 

Po skončení projektu bude potrebné aby účastníci zorganizovali workshop a divadelné predstavenie pre mladých v ich lokalite a napísali o tom článok.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Poland, Portugal, Italy, Romania, Slovakia, Spain.

Počet účastníkov: 36

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18- 24 rokov,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • hľadáme tiež 1 osobu - lídra -vo veku 24- 30 rokov.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6-ich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

 

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk Do predmetu uveďte názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 29. 10. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 1661