Menu Zavrieť

Youth in Business
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Poď sa dozvedieť niečo viac o podnikaní a jeho využití pri práci s mládežou.

/15. 12. - 21. 12. 2019/ Rzeszow/ Poľsko

Organizátor projektu: INPRO

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 15. do 21. decembra 2019 v  meste Rzeszow, v Poľsku.

Hlavným cieľom tréningu bude zlepšenie základných podnikateľských zručností pracovníkov s mládežou a hlavne zvýrazniť ich rolu pri predávaní týchto skúseností mládeži. Dosiahnuté poznatky budú prospešné nielen pri práci s mládežou, ale taktiež v každodennom živote a možno aj vo vašom budúcom businesse. Dostanete sa aj ku témam ako napr. diskriminácia mladých, ktorí sa snažia rozbehnúť si svoj vlastný biznis alebo typy grantov potrebných na naštartovanie podnikania u mladých. 

Projekt bude pozostávať z 2 častí: prvá v Poľsku a druhá študijná návšteva v Portugalskom Porte.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Portugalsko, Chorvátsko, Maďarsko, Cyprus, Slovensko,  Bulharsko, Poľsko a Taliansko.

Počet účastníkov: 24

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba s aspoň základnými skúsenosťami facilitovania neformálneho vzdelávania,
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • osoba staršia ako 20 rokov (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 30. 10. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 759