Menu Zavrieť

Youth Vison
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Staň sa profesionálnym pracovníkom/čkou s mládežou!

/9. 9. - 15. 9. 2019/ Riga/ Lotyšsko

Organizátor projektu: Evolving Youth

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 9. do 15. septembra 2019 v hlavnom meste Riga, v Lotyšsku.

Hlavným cieľom tréningu bude rozvíjať kompetencie a zručnosti pracovníkov s mládežou a to najmä z oblasti medzikultúrneho učenia. Medzikultúrny dialóg je jeden z dôležitých míľnikov Európskej únie a jeden zo základných kameňov multikulturalizmu. Medzikultúrne učenie je kľúčová kompetencia na adresovanie a adaptovanie výziev, ktorým momentálne čelí Európa.

Projekt bude zameraný na:

  • zlepšenie pracovníkov s mládežou v medzikultúrnom učení,
  • objavenie konceptu medzikultúrneho učenia,
  • oboznámenia sa s inovačnými a alternatívnymi formami vzdelávania mladých (rozprávanie príbehov, grafická facilitácia, OST)
  • propagovanie dobrých vzťahov medzi pracovníkmi s mládežou. 

Pracovný jazyk: Anglický

Zúčastnené krajiny: Portugalsko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Česko, Litva,  Lotyšsko, Slovensko,  Grécko a Taliansko.

Počet účastníkov: 24

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba, ktorá ma za sebou aspoň 3 tréningové kurzy,
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Lotyšsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 27. 7. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 719