fbpx
Menu Zavrieť

Udržateľný prístup k životnému prostrediu vo vzdelávaní dospelých

Udržateľný prístup k životnému prostrediu vo vzdelávaní dospelých (SAFE v AE) 01/09/2019 - 31/08/2021

 

 

Pracovníci vo vzdelávaní dospelých sú kľúčovými hnacími silami na dosiahnutie sociálnych zmien vo svete.

 

Šesť partnerov zo Slovenska, Lotyšska, Švédska, Litvy, Estónska a Holandska začalo strategické partnerstvo v oblasti vzdelávania dospelých - Erasmus+ s názvom: „Udržateľný prístup k životnému prostrediu vo vzdelávaní dospelých“ (č. 2019-1-LT01-KA204-060634).

 

Vzdelávací projekt je zameraný na rozvoj kompetencií pedagógov a pracovníkov, ktorí podporujú dospelých v udržateľnosti v širokom zmysle; životného prostredia a klimatických zmien, menšej spotreby, životného štýlu bez odpadu, zdravého životného štýlu, fyzického a duševného zdravia a aktívneho občianstva.

Ciele tohto projektu sú :

  1. Pripraviť príručku pre pedagógov založenú na cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, ktorá okrem iného zahŕňa zručnosti na vedenie zdravšieho života, vedomosti o správnej udržateľnej spotrebe, podporu rodovej rovnosti, informovanosti o ekologickej doprave a energetickej úspornosti, ako aj o podpore udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu.
  2. Poskytovať materiál pre dospelých študentov, ktorý je zameraný na zvyšovanie ich informovanosti o nápadoch trvalo udržateľného rozvoja.

 

Na dosiahnutie týchto cieľov sa plánujú tri hlavné výstupy:

  1. štúdia prípadov S.A.F.E (Sustainable Atittude For Environment) vo vzdelávaní dospelých;
  2. Príručka S.A.F.E pre vzdelávajúcich;
  3. Materiál S.A.F.E pre dospelých.

Výstupy sú zamerané na poskytovanie príležitostí pre pracovníkov v odbore vzdelávaní dospelých, na posilnenie a zlepšenie ich kompetencií v oblasti udržateľnosti. Každodenná práca dospelých vzdelávajúcich v tejto téme zabezpečí rozvoj spoločnej kvality života, a tým poskytne zúčastneným krajinám sociálne, ekonomické a ekologické výhody. Očakáva sa, že projekt podnieti hlbší záujem účastníkov o jeden z trvalo udržateľných problémov a po chvíli ich povzbudí k aktívnemu občianstvu. Projekt prispeje k posilneniu medzinárodnej spolupráce a skúseností s propagáciou nápadov trvalo udržateľného rozvoja. Taktiež sa očakáva, že výsledky projektu prinesú ďalší krok v procese posilňovania prístupu k udržateľnosti v partnerských krajinách, ako aj v celej Európe.

 

 

Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory autorov, a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.