Menu Close

Empower for better community development

From 5 to 13 November 2021 we participated in the project "Empower for better community development", located in the largest winter resort on the Balkan Peninsula in the town of Bansko. From the moment we arrived at the Bansko hotel, we were guided by the professional approach of the organizers, who introduced us to the basic objectives and rules of the project.  

On the first day of the project, the organizers focused on getting to know and breaking down the barriers between the participants who came to Bansko, besides Slovakia, also from Poland, Romania, Turkey and Italy. 

Right after a few sports and knowledge activities, we found out that despite our different nationalities we have a lot in common and from the very beginning of the project we formed one big group that stayed together until the final day. After the opening day, during our free time we discovered the whole range of possibilities that the Bansko Hotel had to offer. We had an indoor swimming pool, sauna, table tennis table, pool table or tennis court at our disposal. Of course, we took full advantage of all the available options.  

In the following days we started to work on the agenda of the project, which consisted of various workshops aimed at breaking down stereotypes or prejudices in society.  

We also looked at terms such as racism, xenophobia and hate speech and explained their basic differences. We, as a Slovak group, were very surprised that we have many similar problems in our society regarding racism or xenophobia as the participants from, for example, Romania or Poland.  

As similar projects also focus on getting to know the region, we spent one day in the beautiful Rila Monastery, which is the largest and probably the most famous Orthodox monastery in Bulgaria and a UNESCO World Heritage Site.  

As the weather was good that day, we had the opportunity to see the really beautiful scenery of the Rila Mountains, which were located in the area of the monastery. The next day came the hardest part of the project and that was saying goodbye to the organizers and the participants with whom we stayed in contact after the project. From Bansko we travelled by bus straight to the Sofia airport, where we gave our last nod and thanks for the experience of this amazing country.  

Hits: 156

Empower for better community development
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Staň sa poslom mieru a zmeň svoje okolie!

/5. - 13. 11. 2021/ Bansko/ Bulharsko

Organizátor projektu: Provision

Mobilita sa uskutoční v termíne od 5. do 13.11.  2021 v mestečku Banskov obklopení krásnej bulharskej prírody.

Potreba projektu vyplýva z rastúceho napätia a násilia medzi menšími etnickými/migrantskými skupinami a zo zvyšujúceho sa napätia v mnohých krajinách EÚ, pokiaľ ide o nacionalizmus a rasizmus.  Šovinizmus, rasizmus a diskriminácia v kombinácii s násilím a vyhrážaním sa menšinami vyvoláva potrebu hľadať účinné stratégie na riešenie problémov konfliktu, radikalizácie a násilia medzi mladými ľuďmi. Projekt bude pokrývať rôzne typy konfliktov a v rôznych prostrediach a následne spôsoby transformácie konfliktov nenásilnými akciami.

Celá mobilita bude dynamická a rozmanitá, bude využívať neformálne vzdelávanie spojené so interaktívnymi hrami. Ako účastník zažiješ široké spektrum aktivít, hier, interkultúrnych večerov, spoznáš nových ľudí a možno si aj zašportuješ.

Projekt bude zameraný na:

• Rozvinúť súbor znalostí, zručností a kompetencií pracovníkov s mládežou v oblasti transformácie konfliktov a budovania mieru;

• naučiť pracovníkov s mládežou niečo o konceptoch nenásilia a vzdelávania v oblasti ľudských práv, ktoré je možné uplatniť v ich miestnych komunitách, s cieľom predchádzať konfliktom a násilnej radikalizácii medzi miestnou mládežou;

• motivovať účastníkov, aby sa zasadzovali za nenásilné akcie na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni a aby vystupovali ako vyslanci mieru;

• podporovať spoluprácu medzi organizáciami pri ďalších činnostiach v oblasti iniciatív na budovanie mieru mládeže;

• Podporovať európske hodnoty medzikultúrnych dialógov, mieru, antidiskriminácie, rozmanitosti, dodržiavania ľudských práv, tolerancie a solidarity.

Pracovný jazyk: anglický

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Bulharsko, Taliansko, Srbsko, Španielsko, Cyprus, Rumunsko a Turecko.

Počet účastníkov: 24

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba staršia ako 18 rokov,
  • účastník so skúsenosťami s prácou s mládežou
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 mladých ľudí .
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Intercultural evening".

 

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií. Treba si pozorne preštudovať infopack!

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Bulharsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV + motiváciu (v anglickom jazyku) o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!

Deadline na prihlásenie: 23. 10. 2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 265