Menu Zavrieť

Empower for better community development

V dňoch 5 až 13 Novembra 2021 sme sa zúčastnili projektu „Empower for better community development“,  ktorý sa nachádzal v najväčšom zimnom rezorte na Balkánskom polostrove v mestečku Bansko. Už od príchodu na hotel Bansko sme boli sprevádzaní profesionálnym prístupom organizátorov, ktorí nám predstavili základné ciele a pravidlá projektu.  

Prvý deň projektu sa organizátori zameriavali na spoznávanie a odbúravanie bariér medzi účastníkmi, ktorí do Banska prišli, okrem Slovenska aj z Poľska, Rumunska, Turecka a Talianska.

Hneď po pár športových a vedomostných aktivitách sme zistili, že aj napriek inej národnosti máme toho veľa spoločného a tak sme hneď od začiatku projektu vytvorili jednu veľkú partiu, ktorá spolu vydržala až do záverečného dňa. Po úvodnom dni sme počas voľného času objavili celú škálu možností, ktoré nám hotel Bansko ponúkol. K dispozícií sme mali krytý bazén, saunu, stôl na stolný tenis, biliard či tenisové ihrisko. Samozrejme všetky dostupné možnosti sme naplno využili.  

V nasledujúcich dňoch sme začali už naplno pracovať na agende projektu, ktorý pozostával z rôznych workshopov zameriavajúcich sa na odbúravanie stereotypov či predsudkov v spoločnosti.  
Taktiež sme sa venovali termínom ako rasizmus, xenofóbia, či hate-speech a vysvetlili sme si ich základné rozdiely. Nás, ako slovenskú skupinu, veľmi prekvapilo, že máme veľa podobných problémov v našej spoločnosti, čo sa týka rasizmu alebo xenofóbie, ako majú aj účastníci napríklad z Rumunska či Poľska. 

Keďže sa podobné projekty zameriavajú aj na spoznávanie daného regiónu, tak sme jeden deň strávili  výletom v krásnom Rilskom monastiere, ktorý je najväčší a asi najznámejší kláštor pravoslávnej cirkvi v Bulharsku zaradený aj na zoznam svetového dedičstva UNESCO.
Keďže nám počasie v ten deň vyšlo, tak sme mali možnosť vidieť naozaj nádherné scenérie pohoria Rila, ktoré sa nachádzali v oblasti kláštora. Nasledujúci deň prišla najťažšia časť projektu a to lúčenie s organizátormi a účastníkmi s ktorými sme aj po projekte zostali v kontakte. Z Banska sme cestovali autobusom rovno na letisko v Sofii, odkiaľ sme naposledy zakývali a poďakovali za zážitky tejto úžasnej krajine.  

Hits: 121