Menu Close

Conquering conflict

We took part in the project in Germany called Building trust through cooperation, like two participants from Slovakia. Over the course of two days, we planned a journey that was enriched not only by learning but also by getting new friends who crossed our road during the adventure.

After several hours of travel by plane, bus and train we finally arrived at the destination. The picturesque town of Rheinbach immediately got our sympathy. We found our way to a  hostel where  German organizers were already waiting. They  welcomed us and we got the key to the rooms where we met other participants from different countries.

During these five quick dayswe met dozens of new friendssaw German citiestasted  food and drinks from different countries, improved English and speechgained new insights into the issue and left our comfort zone. 

We would like to thank organizers  for having the possibility to be part of this project. We are looking forward to further cooperation. 

Hits: 103

Conquering Conflict
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

/13 - 18. 7. 2018/ Rheinbach/ Nemecko /

Riešenie konfliktov a krízových situácií na pozadí problematiky migrácie.

Organizátor projektu: NGO Nest
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 13. do 18. júla 2018  v mestečku Rheinbach, neďaleko Bonn-u, či Kolína nad Rýnom
Témy projektu: riešenie konfliktných situácií, aktuálne problémy migrácie a utečenectva, xenofóbia a stereotypy,
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Cieľ projektu: Rozšíriť poznatky účastníkov o metódach a nástrojoch neformálneho vzdelávania na efektívne riešenie konfliktov a krízových situácií v skupine a v komunite. Rozvinúť diskusiu o aktuálnom stave utečeneckej krízy. Zlepšiť kvalitu práce s mládežou zdieľaním osvedčených metód, ktoré následne budú implementované v lokálnych komunitách, Rozvíjanie tzv. mäkkých zručností účastníkov.
Zúčastnené krajiny:  Taliansko, Azerbajdžan, Nemecko, Srbsko, Gruzínsko, Kosovo, Portugalsko, Albánsko, Slovensko
Počet účastníkov: 21

Kto je ideálny účastník projektu? 
- mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
plnoletá osoba,
- osoba s predchádzajúcimi skúsenosťami s témou riešenie konfliktov alebo migračná kríza,
- osoba ochotná implementovať nadobudnuté zručnosti v každodennej praxi,
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening"

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.

Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 697